Food&Nature
SOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 5272376035

Prymasa Tysiąclecia Al. 62
01-424 Warszawa
Polska


Adres e-mail: tomasz@solon.pl
Numer telefonu: 508292850

Podmiot wpisany do REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem 0000119385 przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.